Bursa Enerji Verimliliği Merkezi

Sürdürülebilir kalkınmanın öneminin gittikçe daha çok anlaşıldığı günümüzde, enerji verimliliğine yönelik çabalar gittikçe artıyor. Enerji verimliliğinin geliştirilmesi, bilinçsiz kullanımın ve israfın önlenmesi, enerji yoğunluğunun gerek sektörler bazında ve gerekse...

Bursa Uluslararası Fuar Merkezi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası arasında yapılan bir protokol çerçevesinde, Bursa’ya uluslararası nitelikte bir fuar merkezi kazandırıldı. Bursa, diğer pek çok şehre örnek teşkil edecek mahiyette görkemli bir uluslararası fuar...

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

 (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin...

Bursa BOSEN Enerji Elektrik Üretimi A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, hem Organize Sanayi Bölgesi’ndeki sanayi tesislerinin elektrik enerjisi ihtiyaçlarını sürekli olarak karşılamak hem de özel sektörün enerji üretimine katkısını sağlamak amacıyla, OSB’de doğalgazdan elektrik elde edilecek bir çevrim...

Bursa Serbest Bölgesi

Bursa Serbest Bölgesi Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının önderliğinde Bursa Sanayici ve İş adamlarının ortaklığıyla Bursa Serbest Bölge Kurucu ve İşletici A.Ş. olarak 1998 yılında Serbest Bölge kurmak ve işletmek üzere kurulmuştur. Kuruluş amacı Bursanın ithalat ve...