İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarının bir bölümü ölümle, bir bölümü ise sakatlanma ve yaralanmalarla sonuçlanmaktadır. Bu olayların manevi üzüntüsü ve meydana gelen maddi zararın ve millî servet kaybının büyüklüğü,...

Bursa Enerji Verimliliği Merkezi

Sürdürülebilir kalkınmanın öneminin gittikçe daha çok anlaşıldığı günümüzde, enerji verimliliğine yönelik çabalar gittikçe artıyor. Enerji verimliliğinin geliştirilmesi, bilinçsiz kullanımın ve israfın önlenmesi, enerji yoğunluğunun gerek sektörler bazında ve gerekse...

Bursa Uluslararası Fuar Merkezi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası arasında yapılan bir protokol çerçevesinde, Bursa’ya uluslararası nitelikte bir fuar merkezi kazandırıldı. Bursa, diğer pek çok şehre örnek teşkil edecek mahiyette görkemli bir uluslararası fuar...

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

 (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin...