Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, hem Organize Sanayi Bölgesi’ndeki sanayi tesislerinin elektrik enerjisi ihtiyaçlarını sürekli olarak karşılamak hem de özel sektörün enerji üretimine katkısını sağlamak amacıyla, OSB’de doğalgazdan elektrik elde edilecek bir çevrim santrali kurma projesini 1999 yılında 47 milyon dolarlık yatırımla gerçekleştirdi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının bu projesi sanayi tesisleri için elektrik enerjisini kesintisiz olarak sağlamak ve aynı zamanda çevreye de zarar vermemek amacıyla temiz elektrik enerjisi üretimini amaçladı. Ayrıca, 4. tevsii alanı da dahil tüm Organize Sanayi Bölgesi’nin 40 barlık Doğalgaz Dağıtım Merkezi, 750 bin dolarlık yatırımla tesis edilerek bölgedeki firmaların hizmetine sunuldu.

Bu arada, firmaların artan ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla BOSEN’ de 2004 yılında kapasite artırımı için yeniden yatırım yapıldı. İlk etapta yaklaşık % 85’lik kapasite artışıyla 2005 yılında 115 MW kurulu güce ulaşan Santralda, söz konusu kapasite artırım kararı çerçevesinde, ilk etapta 60 MW artış gerçekleştirildi. Bu artış, gaz türbini, atık ısı kazanı ve buhar türbini olarak kombine çevrim projesi şeklinde gerçekleşti. Yatırımla birlikte, BOSEN’ in mevcut 70 MW olan kurulu kapasitesi 2004 yılında 115 MW, 2006 yılının ilk çeyreğinde de 130 MW’ a tamamlanacak. Söz konusu kapasite artırımı 5 yıllık ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve 30 milyon dolarlık bütçe ile tasarlandı.