Sürdürülebilir kalkınmanın öneminin gittikçe daha çok anlaşıldığı günümüzde, enerji verimliliğine yönelik çabalar gittikçe artıyor. Enerji verimliliğinin geliştirilmesi, bilinçsiz kullanımın ve israfın önlenmesi, enerji yoğunluğunun gerek sektörler bazında ve gerekse de makro düzeyde azaltılması kapsamında, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2014 yılı Teklif Çağrısı İşbirliği ve Gelişim Mali Destek Programı içerisinde başvurulan Enerji Verimliliği Merkezi Projesi 29.05.2014 tarihinde imzalanan sözleşmeyle başlamıştır.

1 milyon 250 bin TL bütçeyle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yeşil Büyüme Projesi kapsamında ve Enerji Konseyinin çalışmaları doğrultusunda hayata geçirilen Enerji Verimliliği Merkezi Projesi yeşil büyüme temelli iş modelini firmalara uyarlamak adına önemli bir adımdır.