1961 yılında, bir müşavirlik firması, “Devlet Planlama Teşkilatı” adına, uygun bir sanayi alanı bulmak için Türkiye’nin her tarafında bir araştırma yapmıştır. Bu araştırma özellikle Bursa, İstanbul, Adapazarı, Adana, Mersin ve Zonguldak şehirlerinde gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmalar sonucunda, Bursa’nın bu tür bir proje için Türkiye’deki en uygun şehir olduğuna karar verilmiş ve bu öneri bir raporla sunulmuştur. Bursa Organize Sanayi Bölgesi, türünün gerçekleştirilen ilk örneğidir.

Projeye Bursa Ticaret ve Sanayi Odası sahip çıkmış, ve 1961 yılında kurulmuştur. Türkiye’de ilk modern uygulama olarak, 1962 yılında Milletlerarası Kalkınma Teşkilatı Artık Paralar Fonundan Maliye Bakanlığı’nca sağlanan 26.200.000 TL krediye Odamızın %10 oranında katkısı suretiyle kurulmaya başlanmış ve 1966 yılında resmi olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Organize Sanayi Bölgesi’ne tahsis edilmiş olan arsalar Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından satın alınarak endüstriler için uygun parsellere bölünmüş ve daha sonra yol, su, drenaj, doğalgaz, elektrik ve telefon gibi altyapı hizmetleri tamamlanmıştır. Konut ihtiyacını karşılamak için ise, Bölgenin yakınındaki arazi yerleşim bölgesi olarak planlanmıştır.

Yüksek standartlardaki hizmetleri devam ettirmek için her türlü altyapı bakım hizmeti sağlanmaktadır. Ayrıca, çöp toplama, yangın söndürme ve ambulans hizmetleri, firmalara ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Başlangıçta Bölge’nin alanı 1.8 milyon metrekareydi ve 4 firma faaliyet halindeydi. Zamanla, parsel talabi arttı ve bu talebe karşılık verilemedi. Genişlemiş olan Bölgenin alanı şu anda, 6.8 milyon metrekareye ulaşmıştır. Bunun 2.450.000 metrekaresi altyapı tesislerinde, 3.850.000 metrekaresi de sanayi arsası olarak kullanılmaktadır.

Bölgemizde sanayicilere bütün altyapı hizmetleri sağlanmış durumdadır. Bütün bu hizmetlere 1992 yılından itibaren doğalgaz dağıtım şebekesi de eklenmiştir.

Organize Sanayi Bölgesindeki işletmelerin her birinin münferiden arıtma yapması, yer yokluğu, rantabl olmaması gibi sebeplerle pratik olmayacağı düşüncesiyle toplu arıtma sistemi yapılması uygun bulunmuştur. Bu amaçla yapılan yatırım, 1998 yılı içerisinde devreye alınmış ve halen tam kapasiteyle çalışmaktadır. Bu şekilde, ortak ve tek bir kanalizasyondan deşarj edilen Sanayi Bölgesindeki atık suları da müşterek sistemde arıtılması imkanına kavuşmuştur.

Atıksu Arıtma Tesisi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası bir yandan yasa ile kendisine verilmiş görevleri ifa ederken, bir yandan da ekolojik dengenin gözetilmesine büyük önem veriyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası bu alanda, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve çamur arıtma proseslerine sahip olan 50 bin ton kapasiteli atık su arıtma tesisi projesini 1996 yılında 7 milyon 750 bin dolarlık yatırım yaparak hayata geçirdi.

Kapasite 96 bin m3/gün’a ulaştı

Organize Sanayi Bölgesi endüstriyel atıksu arıtma tesisinin kapasitesi 2004 yılında artırılarak toplam kapasite toplam 96 bin metreküp/gün’e ulaştı.

Söz konusu yatırım ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgesinin atık sularını arıtmak üzere, kapasite ve teknoloji olarak dünyada sadece birkaç örneği bulunan bir tasfiye sistemine kavuşmuş oldu.

II. Atıksu Arıtma Tesisi

BTSO Organize Sanayi Bölgesi II. Atıksu Arıtma Tesisi Başbakan Erdoğan tarafından 19 Şubat 2006 tarihinde hizmete açıldı. Ortalama 48.000 m3/gün kapasiteli II. Atıksu Arıtma Tesisi’nin anahtar teslim fiyatı 5 milyon 750 bin YTL. Böylece arsa dahil toplam yatırım miktarı 18 milyon dolara ulaşıyor.

Tesis, 640 hektar üzerinde 220 firma ile faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgesi’nin atıksuyunun, ön arıtma, kimyasal ve biyolojik arıtmalardan geçirildikten sonra çıkış değerleri çevre kanunu tablo 19 değerlerini sağlıyor.

Ayrıca, toplam azot parametresi de Avrupa Birliği standartlarına uygunluk gösteriyor. 1998 yılı mayıs ayında devreye alınan ve bugüne kadar kesintisiz olarak çalışan I. Atıksu Arıtma Tesisi’nin simetriği olan II. Tesis otomatik kontrol sistemleri ile donatılmış bulunuyor ve yönetimi de bilgisayarlar aracılığı ile kontrol ediliyor.

Proses Suyu Üretim Tesisi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi (BTSO OSB), Türkiye’deki en yüksek kapasiteye sahip Proses Suyu Üretim Tesisi’ni de 11 Mayıs 2004 tarihinde düzenlenen törenle hizmete açtı.

Bursa sanayiinin proses suyu ihtiyacını karşılamak üzere 24 Eylül 2002 tarihinde temeli atılan tesis, 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak, 20 Mayıs 2003 tarihinde faaliyete geçmişti. 50 bin m3/gün üretim kapasitesine sahip olan tesis, Organize Sanayi Bölgesi’nde 120 dönüm alan üzerine kurulu.

Proses suyu üretim tesisi, Nilüfer Deresi’nden aldığı suyu fiziksel, biyolojik ve kimyasal artımadan geçirdikten sonra kum filtresine tabi tutarak şebekeye veriyor ve sanayiinin kullanımına sunuyor. Tesis mevcut kapasitesiyle, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren toplam 180 sanayi işletmesinin proses suyunu karşılıyor. Sanayi işletmelerinin tesisten aldıkları suyun miktarı bir yıl içinde 700 bin ton/ay’a ulaşmış durumda.

Kesinti halinde acil dayanma süresi 72 saate kadar çıkarılan üretim tesisi, toplam 4 trilyon 995 milyar TL’ye maloldu ve finansmanının tamamı BTSO OSB tarafından karşılandı.