Bursa ili, Türkiye ortalamasının üzerindeki nüfus artışı ile en hızlı gelişen kentlerimizden biridir. Bu hızlı nüfus artışının en önemli etkeni ilin devamlı olarak göç almasıdır. İlin göç almasındaki en önemli neden ise, Bursa’nın ekonomik açıdan, ticaret ve sanayi açısından çok gelişmiş olmasıdır.

İl Marmara bölgesinde İstanbul’dan sonra ticari potansiyel açısından bölgemizin en büyük ili durumundadır. İlde ağırlıklı olarak tekstil, konfeksiyon makine cihaz v.b. ticareti gelişmiştir. Bu kapsamda ilde ticaretle ilgilenen esnaf ve sanatkârlar ile ticarethane sayıları yüksek düzeylerdedir.

14. yüzyılda dünya ticaret yollarının değişmesine paralel olarak 14. ve 15. yüzyıllarda ipekböcekçiliği yetiştiriciliği ve kumaş dokumacılığı, 17 yüzyılda ticaretin sanayi ile bütünleşmesi, 20 yüzyılda Bursa’da sanayileşmenin ivme kazanmasıdır.

İlde 1910 yılında ilk Anonim şirket kurulmuş, 1937 yılında Sümerbank Suni İpek Fabrikası ile 1938 yılında Merinos Fabrikası kurulmuştur. 1941 yılında havluculuk kooperatifi, 1889 yılında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, 1961 yılında Organize Sanayi Bölgeleri kurulmuştur.

Bursa ili çalışan kişi sayısı ve işyeri sayısı bakımından İstanbul ve İzmir’den sonra Türkiye’de 3. Sırada, ülke ekonomisine sağladığı katma değer açısından 4. sıradadır. Bursa istihdam ettiği çalışan sayısı açısından ülke genelinin yaklaşık %5 lik bir dilime sahiptir.

Bursa İlinde Sanayi İşletmelerinin Sektörel Dağılımı:

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan 81 il durum raporu verilerine göre 2011 yılında;

Bursa İlinde bulunan sanayi işletmelerinin sektörel dağılımına baktığımızda, %34 ile Tekstil ürünleri imalatının ilk sırada olduğu görülmektedir.

İlde bulunan sanayi işletmelerinin sektörel dağılımına baktığımızda;

%34 ile Tekstil ürünleri imalatı,

%9 Mobilya imalatı,

%8 Gıda ürünleri imalatı,

%8 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

%7 Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı,

%34 Diğerleri (Fabrikasyon metal ürünleri imalatı, (makine ve teçhizatı hariç) kauçuk ve plastik  ürünleri imalatı, giyim eşyası imalatı, kürkün işlenmesi ve boyanması, kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, ana metal sanayi, diğer madencilik ve taşocakçılığı, elektrikli teçhizat imalatı, , diğer ulaşım araçları imalatı) dır.

Bursa ilinde faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin; %50’si mikro ölçekli, %38’i küçük ölçekli %10’u orta ölçekli, %2’si büyük ölçekli işletmelerdir.

Uluslararası Rekabet Araştırma Kurumunun 2009-2010 yılı verilerine göre ilimiz iller arası rekabetçilik endeksi sıralamasında 4., enerji üretiminde 4., patent marka tescilde 3., ticari beceri ve yenilikçilik endeksinde 5., dış ticaret yapan firma sayısı bakımından 4. sırada yer almaktadır.

Türkiye’de kişi başına yurt içi gelir ortalaması 12.119 ABD $’dır. İlimizde kişi başına yurt içi gelir ortalaması 2009 Yılında 18.150 ABD $’dır.

TİCARET

2015 yılı TÜİK ihracat verilerine göre Türkiye’nin 143.934.972.000 $ ’lık ihracatı içinde Bursa 8.645.516.000 $ ihracatı ile İstanbul’dan sonra 2. sıradadır.

2015 yılı TÜİK ithalat verilerine göre Türkiye’nin 207.203.370.000 $’lık ithalatı içinde Bursa 8.065.667.000 $ ithalatı ile İstanbul, Kocaeli,  Ankara ve İzmir’den sonra 5. sıradadır.

BURSA2

 

İlimiz Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren Gemlik Serbest Bölgesi 147 firma, 10.116 çalışanı ile 2015 yıl sonu itibariyle 1.746.851.000 $ ticaret hacmine ulaşmıştır.