HİJYEN EĞİTİMİ

Hijyen eğitimlerini öncelikle iş yeri yemekhaneleri, restoranlar ve bunun gibi gıda hizmetlerinin sunulduğu mekanlar olmak üzere, konaklama alanında hizmet veren, gıda üreten iş yerleri ve insan vücuduna temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde personelin almaları gerekmektedir.

24/04/1930 tarihinde yayınlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127. maddesine dayanılarak hazırlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 5 Temmuz 2013 tarihinde resmi olarak yürürlüğe girdi.

Bu yönetmeliğe göre aşağıda işaret edilen iş kollarında faaliyet gösteren iş yerlerinde, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce verilen belgeye sahip olmayan hiç kimse kesinlikle çalıştırılamaz. Bu eğitimin bütün personele verilmesini iş yeri yetkilileri sağlamakla yükümlüdür.

KİMLER ALACAK?

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’ne göre, aşağıda belirtilen iş yerlerinde çalışanlar 5 Temmuz 2014 tarihine kadar hijyen eğitimi almak zorundalar (Bk. 05.07.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik).
Buna göre;
– Gıda üretim iş yerleri, ana dağıtım merkezleri, hazır yemek hizmeti,
– İş yeri ve kurum yemekhaneleri,
– Restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler, dükkânlar, toptan satış yerleri,
– Süpermarket dağıtım merkezleri dâhil olmak üzere son tüketiciye satış ve dağıtım noktasında gıdanın işlenmesi, muameleye tabi tutulması veya depolanması ve benzeri hizmetlerin verildiği iş yerleri,
– İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri,
– Kaplıca, hamam, sauna,
– Berber, kuaför,
– Dövme ve pirsing yapılan yerler,
– Masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler,
– Otel, motel, pansiyon ve misafirhane
gibi yerler çalışanlarına hijyen eğitimi aldırmak zorundalar.

EĞİTİMİN KAPSAMI

Eğitimlerin kapsamı, hijyen ilkelerine uyulmaması sebebiyle halk sağlığı açısından risk oluşturduğu bilinen virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, mantarların ve diğer enfeksiyon etkenlerinin genel özelliklerini, bulaşma yollarını, hangi iş kolunda nasıl bulaşmalar olabileceğini veya halk sağlığının nasıl tehdit göreceğini, hastalık belirtilerini ve korunma yollarını kapsayacak şekilde komisyonca belirlenecek.

BELGE GEREKİYOR

Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacak. İş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumlu olacaklar.