ESD (Antistatik Dejarj)

Antistatik Nedir? Antistatik Nedir? Bilim adamlarına göre, günümüzdeki tüm elektronik malzeme arızalarının %25’i ESD (Electro Static Decharge) hasarlarından oluşmaktadır. Çalışır durumdaki malzemelerin %50′ sinin hasar görmesinin sebebi de ESD olayıdır. Dünyadaki ESD malzeme arızalarının maliyeti günümüze kadar yaklaşık olarak toplam 25 trilyon dolar olarak tespit edilmiştir. İnsan vücudu bir direnç olduğu kadar aynı zamanda bir Daha fazla okuyunESD (Antistatik Dejarj)[…]

Antistatik Malzemeler Nelerdir?

Statik elektrik; birbiri ile aynı veya farklı iki maddenin etkileşimde bulunması sonucunda oluşmaktadır. Bu etkileşim; sürtünme, temas ya da ayrılma ile meydana gelir. Etkileşim sonrası pozitif ve negatif elektronlar serbest kaldığından pozitif ve negatif işaretler yer değiştirir. Cisimler ya da insanlar statik elektrik ile yüklenebilirler. Bu statik elektriğin sebep olabileceği zararları engellemek için kullanılan malzemelere Daha fazla okuyunAntistatik Malzemeler Nelerdir?[…]

ESD (Elekro Statik Dejarj)

Selam blokcunun güzel insanları kaç gündür yoktum yurtdışıdan misafirlerimiz geldi. Bu sebeple sitemle ilgilenemedim. Yine iş için internetde bir şeyler ararken statik elektirikden bahseden bir yazı buldum. Fabrikada sürekli statik elektirik iş ayakkabılarınız olmadan doşalmayın falan lafları dolaşır durur. Bu yazıyı okudukdan sonra artık mu ne melun şeymiş anladım. sizinlede paylaşayım istedim. ANTİSTATİK NEDİR ? Daha fazla okuyunESD (Elekro Statik Dejarj)[…]

ESD Antistatik ve Önemi

ESD ve Önemi:  ESD Elektrostatik deşarjın (boşalma) kısaltmasıdır. Statik elektrik deşarjları her gün yaşayabildiğimiz bir dizi fiziksel olaydır. Statik yükler; iletken ve iletken olmayan maddeler üzerinde olabileceği gibi insanlar üzerinde de oluşabilir. İnsan vücudu bir direnç olduğu kadar aynı zamanda bir kondansatördür. İnsanlar; yürüme esnasındaki sürtünmeler, araçlara inip- binme, masada çalışırken, giyilip-çıkarılan elbiseler vb. gibi Daha fazla okuyunESD Antistatik ve Önemi[…]

ESD NASIL AZALTILIR ?

Elektrostatik Deşarjı (ESD) Azaltma Elektrostatik deşarj (ESD), cihaz içine deşarj olması durumunda elektronik cihazlarda hasara neden olabilir. Statik elektrik, bir malzeme yüzeyinde aşırı elektron birikmesinin neden olduğu elektrik yüküdür. Az miktarda ESD bile devrede hasara neden olabilir; bu nedenle elektronik cihazlarla çalışırken, elektronik cihazlarınızı ESD hasarına karşı korumaya yardımcı önlemler alın. Kablolardan adaptör istasyonlarına herhangi Daha fazla okuyunESD NASIL AZALTILIR ?[…]

BURSA VE EKONOMİ

Bursa ili, Türkiye ortalamasının üzerindeki nüfus artışı ile en hızlı gelişen kentlerimizden biridir. Bu hızlı nüfus artışının en önemli etkeni ilin devamlı olarak göç almasıdır. İlin göç almasındaki en önemli neden ise, Bursa’nın ekonomik açıdan, ticaret ve sanayi açısından çok gelişmiş olmasıdır. İl Marmara bölgesinde İstanbul’dan sonra ticari potansiyel açısından bölgemizin en büyük ili durumundadır. Daha fazla okuyunBURSA VE EKONOMİ[…]

BURSA’NIN TARİHİ

BURSA’NIN TARİHİ Uygarlıklar beşiği Anadolu’nun cennet köşelerinden Bursa ve çevresi, çok eski çağlardan beri yerleşimlere sahne olmuştur. Bölgede eski yerleşim alanlarının yarattığı uygarlıkların günümüzden 7 bin yıl öncesine gittiği, Ilıpınar Höyüğü kazılarında ortaya çıkmıştır. Höyükte yapılan kazılar sonucunda, MÖ. 5200 yıl öncesine dek inen bir yerleşim alanı bulunmuştur. Bursa’nın 7 km. kuzeyinde Demirtaş nahiyesinin 2,5 Daha fazla okuyunBURSA’NIN TARİHİ[…]

Bursa Ekonomisine Genel Bakış

Bursa, doğal güzelliklerle sanayi ve teknoloji uyumunu başarmış dünyanın nadir birkaç şehrinden biridir. Geçmişte İpek yolu üzerinde yer alan Bursa sahip olduğu bu stratejik konumu ile her zaman önemli bir ticaret kenti olmuştur. Aynı zamanda Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin mekansal ve mimari özelliklerini günümüze taşıyan bir uygarlıklar beşiği ve tarih kentidir. Bursa, ekonomik yönüyle, Daha fazla okuyunBursa Ekonomisine Genel Bakış[…]

EKONOMİK FAALİYETLER – BURSA

Bursa, Türkiye’nin ekonomik bakımdan en gelişmiş beşinci ilidir. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’dan sonra gelir. Bursa’nın ekonomisi tarım ve tarıma dayalı sanâyii, ticâret ve turizme dayanır. MAden bakımından da zengindir. Tarım: Toprağı çok bereketli olup, iklimi (sıcaklık, nem ve yağış) tarıma çok müsâittir. Tarım ürünleri çok çeşitli ve boldur. Faal nüfûsun % 60’ı tarımla uğraşır. Daha fazla okuyunEKONOMİK FAALİYETLER – BURSA[…]

ÜRETEN BURSA

Bugün, sanayi tesislerinin sayısı, kurulu güç kapasitesi miktarı itibariyle, “Türkiye’nin Sanayi Üssü” durumunda olan Bursa’dan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) kanalıyla gerçekleşen ihracatta, sanayi ürünlerinin payı % 93,95 seviyesindedir. Bugün başta tekstil, otomotiv, makine, gıda ve deri sanayi olmak üzere, pek çok imalat sektörü, Bursa’nın sanayi ve ticaret hayatında önemli etkinlikler meydana getirmektedir. Bursa Daha fazla okuyunÜRETEN BURSA[…]

TARIM, ORMANCILIK VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TARIMSAL MAKİNALARIN KULLANIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

GENEL PROFİL Tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için birçok araç ve gereç, en eski çağlardan beri kullanılagelmiştir. Artan nüfus ile birlikte özellikle son 250 yıldır, tarımsal ürünlere olan talep de aşırı miktarda artmıştır. Malthus gibi bazı bilim adamları ve düşünürler ise nüfus artışı ve yiyecek artışı oranlarının dengelenmemesi durumunda ortaya çıkabilecek ciddi tehlikeleri ortaya koymaya çalışmışlardır. Açlık Daha fazla okuyunTARIM, ORMANCILIK VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TARIMSAL MAKİNALARIN KULLANIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ[…]

ÇALIŞMA HAYATINDA ETİK

Giriş 1. İş sağlığı uygulamasının amacı, işçilerin sağlığını korumak ve desteklemek, çalışma kapasiteleri ile becerilerini güçlendirmek ve geliştirmek, sağlık durumlarını gözeterek işçilerin yeterliliklerine göre işin uyarlanmasını düzenlemek, herkes için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını kurmak ve sürdürmektir. 2. İş sağlığının geniş bir çalışma alanı vardır; işten kaynaklanan zararları önlemeyi, iş kazaları ve meslek hastalıkları dahil Daha fazla okuyunÇALIŞMA HAYATINDA ETİK[…]

POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN İŞLERDE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ÖZEL USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 07.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25426 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1 — Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak işletilen veya nöbetleşe işçi postaları ile yapılan işlerde, çalışma sürelerine, gece çalışmalarına, hafta tatillerine ve ara dinlenmesine ilişkin özel usul ve esaslar bu Daha fazla okuyunPOSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN İŞLERDE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ÖZEL USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK[…]

ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI

– Kadın İşçiler İlk çağlardan beri erkeklerin daha çok bedensel güç gerektiren ev dışındaki işleri, kadınların ise ev içindeki işleri ve çocuk sorumluluğunu üstlenmeleri nedeni toplumsal algıda kadınlar çoğunlukla daha hafif ve tehlikesiz işlerde çalışmışları uygun görülmüştür. İnsanoğlunun tarımla tanışmasını takiben kadın ve erkek birlikte çalışmaya başlamışlardır. Sanayi devrimi ile beraber kadınlar ucuz iş gücü Daha fazla okuyunÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI[…]

İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER

İş Sağlığı ve Güvenliği’nde temel yaklaşımlardan en önemlisi proaktif yaklaşımlardır. Bir başka ifade ile meydana gelmiş olayların ardından gitmek yerine, olayların önüne geçip, istenilen tarafa yönlendirmek, kısaca İş Sağlığı ve Güvenliği’ni yönetmektir. İleride ortaya çıkabilecek muhtemel olayların getireceği olumsuzluklardan kaçınmak böyle mümkün olabilecektir. Her işyeri çalışmalarını sağlık ve güvenlik yönünden etkin, verimli ve kesintisiz sürdürülmesini Daha fazla okuyunİŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER[…]

TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde tozdan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklerin önlenebilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği yönünden tozla mücadele etmek ve bu işlerde çalışanların tozun etkilerinden korunmalarını sağlamak için alınması gerekli tedbirlere dair usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı Daha fazla okuyunTOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ[…]

SAĞLIK GÖZETİMİ VE MESLEK HASTALIKLARI

Amaç İşçilerin sağlık gözetimi konusunda iş güvenliği uzmanının yapması gerekenleri öğrenmek ve meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmaktır. İşçilerin Sağlık Gözetimi İşçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile işçilere verilecek her türlü sağlık hizmetini kapsar. Çalışma ortamının gözetimi Sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı yürütülecek her türlü önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsar. İşçilerin sağlık gözetimi kapsamda Daha fazla okuyunSAĞLIK GÖZETİMİ VE MESLEK HASTALIKLARI[…]

İŞ KAZALARI

Global bakış açısından iş kazaları önemli bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Uluslararası Çalışma Ofisi (ILO) iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin verileri toplamaktadır. Bir tahmine göre yılda 180.000 kişi iş kazaları sonucu ölmektedir. Sanayileşmiş ve az gelişmiş çok sayıda ülkede, ölümcül kazaların oranı 1960’ lardan sonra düşmüştür. Örneğin son 20 yılda düşüş oranı Japonya ve Daha fazla okuyunİŞ KAZALARI[…]

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Adım atarak çıkamayacağınız yerler yükseklik şeklinde tanımlanabilir. Bir insanın denge noktası ikinci bel omurudur. Yani ikinci bel omurunu geçen yerler yüksek olarak kabul edilir. Düşüldüğünde yaralanma riski olan her nokta yüksekte çalışmadır. Yüksekte Çalışma: Kişinin bulunduğu referans seviyenin üzerinde, sağlık ve güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek durumda yapılan çalışma şekilleridir. YÜKSEKTE ÇALIŞMA TALİMATI 1-Yüksekliği tabandan itibaren Daha fazla okuyunYÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ[…]

ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elle taşıma işlerinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle sırt ve bel incinmelerinden, çalışanların korunmasını sağlamak için asgari gereklilikleri belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; Daha fazla okuyunELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ[…]

HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME PRENSİPLERİ

Havalandırma, kapalı bir ortamın sıcaklık, nem temizlik ve hava hareketini insan sağlığı ve konforuna veya yapılan endüstriyel işleme en uygun seviyelerde tutmak üzere havanın şartlandırılmasıdır. Havalandırma tesisatında, dışardan alınan hava önce filtre vasıtası ile temizlenir, nemlendirme odasından geçirilerek rutubetlendirildikten sonra ısıtılarak veya soğutularak odaya verilir. İklimlendirme terimi çoğunlukla soğutma ve iç havanın ısı konforu için Daha fazla okuyunHAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME PRENSİPLERİ[…]

BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Bakım ve onarım hizmetleri; makine,tezgah ve tesislerin daha uzun sürelerle, arızasız ve problemsiz olarak çalışmasını; beklenmedik arızalar sebebiyle tehlikeli durumların ortaya çıkmaması; istenmeyen olaylara, kazalara, yaralanmalara, malzeme hasarlarına, zaman kaybına sebep olmaması için yapılan planlı ve düzenli çalışmalardır. Periyodik bakımlar : Makine ve tesislerin ömrünün uzamasına katkıda bulunur. Beklenmedik arızalar sebebiyle kazalara sebebiyet verilmesini önler Daha fazla okuyunBAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ[…]

EL ALETLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ

İş yerlerinde elektrikli alet ve makinelerin dışında el becerisine dayalı olarak kullanılan aletler, el aletleridir. Özellikle küçük iş yerlerinde meydana gelen iş kazalarının hemen çoğu el aletlerinin ,iyi kullanılamaması veya aletlerin kullanılamayacak şekilde arızalı ve yıpranmış olmalarından kaynaklanmaktadır. El aletlerinin kullanımında meydana gelebilecek iş kazalarına karşı alınabilecek tedbirler : Yapılacak işe uygun alet seçilmelidir. Aletler Daha fazla okuyunEL ALETLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ[…]

MOTORLU ARAÇLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş yerinde kullanılan her türlü motorlu aracın ortaya çıkardığı riskler ve bu risklere karşı alınması gereken önlemleri öğrenmektir. Motorlu Araç Sürücüleri ile İş Makinesi Operatörlerinin Sahip Olması Gereken Belgeler: A1, A2: Motosiklet kullanıcıları için. B : Hususi araç kullanıcıları için. H : Engelli sürücüler için. D : Çekici kullananlar için. E : Ağır vasıta kullanıcıları Daha fazla okuyunMOTORLU ARAÇLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ[…]

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İSG

Yaşamımızı kolaylaştıran elektrik, dikkatli kullanılmadığında can ve mal kaybına neden olabilir.Elektrik çarpması, elektriğin dikkatsizce kullanılması sonucu oluşan tehlikeli bir olaydır. Tellerde elektrik olup olmadığını gözle göremediğimiz için elektrik taşıyan kablolara temas etmemeye özen göstermeliyiz.Çünkü vücudumuzun elektrikle teması ölüme yol açabilecek kadar tehlikelidir. Elektrik kazalarının etkisi, gerilim taşıyan parçalara dokunma anında vücuttan geçen akımın şiddetine bağlıdır. Daha fazla okuyunELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İSG[…]

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Kaynak, malzemeleri birbiri ile birleştirmek için kullanılan bir imalat yöntemidir, genellikle metal veya termoplastik malzemeler üzerinde kullanılır. Bu yöntemde genellikle çalışma parçalarının kaynak yapılacak kısmı eritilir ve bu kısma dolgu malzemesi eklenir, daha sonra ek yeri soğutularak sertleşmesi sağlanır, bazı hallerde ısı ile birleştirme işlemi basınç altında yapılır. Bu yöntem lehim ve sert lehim ile Daha fazla okuyunKAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ[…]

KORUNMA POLİTİKALARI

Bir grup insan,işletmeler,hükümetler yada siyasi partiler tarafından özel durumlarda yapılması gerekenlere dair üzerinde resmi anlaşmaya varılmış fikirler veya planlar bütünüdür. Önleme: Mesleki riskleri önlemek veya azaltmak için işyerinde yapılan işlerin bütün aşamalarında planlanmış veya alınmış önlemlerin tümünü, Önleme politikası kavramı:Tanımlanmış amaçlara ulaşmak için öngörmeyi, uygun süreçler ve araçlar oluşturmayı, ilgili kişileri ve grupları harekete geçirmeyi Daha fazla okuyunKORUNMA POLİTİKALARI[…]

ERGONOMİ

Ergonomi Tanımı, Amacı ve Önemi Ergonomi, çalışanların biyolojik, psikolojik özelliklerini ve kapasitelerini göz önünde bulundurarak, insan-makine-çevre uyumunun tabii ve teknolojik yasalarını ortaya koyan çok disiplinli bir bilim dalıdır. Ergonominin disiplinler arası özelliğinden dolayı kapsadığı alanların her geçen gün artması, diğer bilim dallarına göre yeni bir bilim dalı olması ve uygulamalarının heyecan verici sonuçlar yaratması, üzerinde Daha fazla okuyunERGONOMİ[…]

PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ

Psikososyal tehlikeleri; İş doyumu, iş örgütlenmesi ve yönetimi, çevresel ve örgütsel koşullar ile işçilerin uzmanlığı ve gereksinimleri arasındaki etkileşim temelinde tanımlamıştır. İş tasarımının, iş örgütlenmesinin ve yönetiminin ve gerçekleştirildiği toplumsal ve çevresel koşulların psikolojik, toplumsal veya fiziksel bozulmalara yol açma potansiyeli taşıyan boyutlarıdır. Mesleki riskler genel olarak biyolojik, biyomekanik, kimyasal ve radyolojik riskleri kapsayan fiziksel Daha fazla okuyunPSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ[…]

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ

ÇALIŞMA ORTAMININ GÖZETİMİ TANIMI VE KAPSAMI İşçilerin Sağlık Gözetimi; işçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile isçilere verilecek her türlü sağlık hizmetini kapsar iken Çalışma ortamının gözetimi “sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı yürütülecek her türlü önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsar” İşçilerin Sağlık Gözetimi kapsamda yürütülen faaliyetler çoğunlukla işyeri hekiminin görevidir, ancak çalışma ortamının gözetimi kapsamında Daha fazla okuyunÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ[…]

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kuruluşlar daha kaliteli,daha ucuz mal ve hizmet üretmek için arayışlar içindedirler. Ürün ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi esnasında da insan ve çevre sağlığını bozmamanın yollarını aramaktadırlar. Bunun sonucu olarak bütün dünyada gelişmişlik ve kültür düzeyi farklılıklarını en aza indirerek tüm işletmelerin ortak bir paydada üretim yapabilmeleri sağlamak ve bu konuda uluslar Daha fazla okuyunİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ[…]

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI

Amaç: Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağı ve bu kurulların oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları ile birden çok kurul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği yöntemlerini belirlemektir. Kapsam: Bu Yönetmelik, 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı Daha fazla okuyunİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI[…]

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler

ULUSLARARASI KURULUŞLAR İSG konusunda Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kuruluşlar Uluslararası Çalışma Örgütü ILO Dünya Sağlık Örgütü WHO BM Çevre Programı-UNEP BM Sanayi Geliştirme Örgütü-UNIDO Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı BM Kalkınma Programı-UNDP Avrupa İSG Ajansı OSHA-EU ILO, (International Labour Organisation – Uluslararası Çalışma Örgütü) ülkelerdeki çalışma yasalarında ve bu alana ilişkin uygulamalarda standartları geliştirmek ve ileriye Daha fazla okuyunUlusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler[…]

KANUNLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak, Anayasa’nın ilgili hükümlerinden başka, İş Kanunu, Borçlar Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Belediyeler Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sendikalar Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu,6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gibi kanunlarda çeşitli düzenlemeler mevcuttur. T.C. Anayasası: T.C. Anayasası’nın 49, 50, 51, Daha fazla okuyunKANUNLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ[…]

İŞ KANUNU

Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 – Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve Daha fazla okuyunİŞ KANUNU[…]

TEMEL HUKUK

Toplum hâlinde yaşamak, insanlar arasındaki ilişkilerde bazı kurallara uyulmasını zorunlu kılar. Her toplumda bireylerce uyulması beklenen kurallara toplumsal davranış kuralları denir. Hukuk kuralları bunların yalnızca bir bölümünü oluşturmaktadır. Toplumda hukuk kurallarının (hukuk düzeninin) yanı sıra başka kurallar (düzenler) de vardır. Toplum düzenini sağlayan kurallar Yaptırımları (müeyyideleri): Din kuralları Günah/ahirette cezalandırma Ahlak kuralları Kınanma Görgü (adabımuaşeret) Daha fazla okuyunTEMEL HUKUK[…]

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN KAVRAM VE KURALLARININ GELİŞİMİ

DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNUN TARİHÇESİ Hastalığın daha evrensel olması ve iş kazalarını yapılan işin gereği olarak kabul edip hafife alınması nedenleriyle hastalıklara duyulan ilginin geçmişi daha eskidir. Meslek hastalıklarına olan ilgi, antik Yunan‘dan başlar. Hipokrat (MÖ 460-370) madenlerdeki kurşun zehirlenmesi üzerinde durmuş ve Romalı Pliny (MS 23-77) kurşun ve kükürdün zehirli etkilerini ele Daha fazla okuyunİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN KAVRAM VE KURALLARININ GELİŞİMİ[…]

HİJYEN EĞİTİMİ

HİJYEN EĞİTİMİ Hijyen eğitimlerini öncelikle iş yeri yemekhaneleri, restoranlar ve bunun gibi gıda hizmetlerinin sunulduğu mekanlar olmak üzere, konaklama alanında hizmet veren, gıda üreten iş yerleri ve insan vücuduna temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde personelin almaları gerekmektedir. 24/04/1930 tarihinde yayınlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127. maddesine dayanılarak hazırlanan Hijyen Eğitimi Daha fazla okuyunHİJYEN EĞİTİMİ[…]

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve Daha fazla okuyunİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU[…]

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan işyerlerini, bu işyerlerinde çalışanlara eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşları Daha fazla okuyunÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK[…]

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. Dayanak MADDE 3 Daha fazla okuyunİŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ[…]

KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, on sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde on sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanların gece Daha fazla okuyunKADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK[…]

İş Güvenliği Eğitim Videoları 2 – STRES ALTINDA ÇALIŞMA

STRES ALTINDA ÇALIŞMA İŞYERİNDE STRES VE BAŞAÇIKMA YOLLARI PSİKOLOJİK SORUN VE ŞİKAYETLER Stres Nedir? İnsan organizması iç ve dış ortamla sürekli bir etkileşim-iletişim durumundadır. Her an aldığı bu uyaranlar, iletiler birer etken olarak, belli bir ölçü ve sınırdan sonra organizmanın uyumunu bozarlar ve bu da organizmanın farklı yapı ve işlevlerini etkiler. Organizma denge, düzen ve Daha fazla okuyunİş Güvenliği Eğitim Videoları 2 – STRES ALTINDA ÇALIŞMA[…]

İş Güvenliği Eğitim Videoları 1 – ELEKTRİK ÇARPILMASI

ELEKTRİK ÇARPILMASI ELEKTRİK TESİSATINDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ MADDE 270 – Toprakla portansiyel farkı 230 volt veya daha yukarı olan alternatif gerilim ile çalışan elektrik motorları, özel dairelerinde veya tabandan en az 3 metre yüksek bir yerde bulunacak veya muhafaza sistemi içinde olacaktır. Bu durum ve özellikte olmayan motorlar, uygun şekilde korunacaktır. MADDE 271 – Fazla Daha fazla okuyunİş Güvenliği Eğitim Videoları 1 – ELEKTRİK ÇARPILMASI[…]

İş Sağlığı ve Güvenliği – İşaretler

GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ(*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde kullanılacak güvenlik ve sağlık işaretlerinin uygulanması ile ilgili kuralları belirlemektir. Kapsam Madde 2 – Bu Yönetmelik hükümleri 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki tüm işyerlerinde uygulanır. Ancak, a) Diğer bir mevzuatla özel olarak Daha fazla okuyunİş Sağlığı ve Güvenliği – İşaretler[…]

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve Daha fazla okuyunİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU[…]

112 Acil Servis

Acil durumlarda, acil servis uygulamaları insan hayatı için en önemli uygulamalardan biridir. Geliştirilen sağlık hizmetleri ve ilerleyen teknoloji sayesinde acil servisin yaşamımızdaki payı giderek artmaktadır. İnsan yaşamının uzamasına olanak sağlamaktadır. Acil servis hizmetleri, doğal afetlerden zehirlenmelere, kalp krizinden ayak burkulmalarına, üst solunum yolu enfeksiyonlardan kanamalı yaralara kadar bir çok acil durumda hizmet sunan bir hastane Daha fazla okuyun112 Acil Servis[…]

GÜNEŞ IŞINLARI VE KORUNMA YOLLARI

Sıcak ve güneşli yaz günlerininin yaklaştığı şu günlerde güneş ışınlarının zararlarını ve korunma yöntemlerini sizlerle paylaşmak istedik. Güneş ışınları içinde en önemlisi UV-A ve UV-B’dir. Her iki UV dalgası da kansere neden olurken, UV-A ozon tabakası tarafından emilmez, derinin derinliklerine kadar ilerler ve erken yaşlanmaya, bağışıklık sisteminin baskılanmasına neden olur. UV-B kısmen ozon tabakası tarafından Daha fazla okuyunGÜNEŞ IŞINLARI VE KORUNMA YOLLARI[…]

İş Elbisesi Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Günümüzde iş elbisesi kullanımı artmış durumda. Her işte çalışan kişinin ayrı ve özel elbiseleri üretilmekte ve bunun giyilmesi zorunlu tutulmakta. Gerek kamu gerek özel işletmelerde çalışan işçi, memur, v.s.. bu kıyafetleri giymekte. Bu makalede sizlere genel hatlarıyla iş elbisesi alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatılmaktadır. İş elbisesi alımı dendiğinde iki bakış açısıyla konuyu değerlendirmek gereklidir. Daha fazla okuyunİş Elbisesi Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?[…]

EGS Ecem İş Elbiseleri Hakkında

EGS Ecem İş Elbiseleri,Bursa’da 2000 yılından bu yana iş elbisesi sektöründe 15 senelik teknik bilgi birikimi ve yenilikçi yaklaşımıyla çözümü ve üretimi temsil eden bir firma olmuştur. Bugün firmamız uzmanlık alanı olan iş elbiseleri ve iş güvenliği ekipmanlarında Türkiye genelinde her sektör ve bölgeden istihdam sağlayan kuruluşlara hizmet veren bir konuma gelmiştir. EGS Ecem İş Daha fazla okuyunEGS Ecem İş Elbiseleri Hakkında[…]

Türkiye’de ve Dünya’da İş Sağlığı Güvenliği

Türkiye’deki deneyimler de, dünyadaki deneyimler de çok önemli bir gerçeği göstermiştir : “Lafla peynir gemisi yürümüyor”. Dolayısıyla , “güzel söz”leri, “cek-cak”ları; başkalarının ne yaptığını bilmediği ve de aynaya sormadığı için, kendini ve yaptıklarını dünyanın en iyisi sanmayı bir yana bırakmalı ve göstergelere bakmalıyız : “Kişiyi tanıtan işidir, lafa bakılmaz”. Her şeyden önce Türkiye’nin konumunu belirlemesi Daha fazla okuyunTürkiye’de ve Dünya’da İş Sağlığı Güvenliği[…]

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği; işin yapılması sırasında iş yerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenen bilim dalıdır. Bir kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici işçilerin, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve iş yerindeki herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki eden Daha fazla okuyunİş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?[…]